Khảo cổ học thời đại đá cũ Bắc Việt Nam: The Paleolithic Archaeology in Northern Vietnam

Sách hệ thống hóa toàn bộ tư liệu khai quật các di tích cổ nhân, cổ sinh và văn hóa Đá cũ ở Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay; đánh giá giá trị tổng quát thời đại Đá cũ Bắc Việt Nam; xác định đặc trưng, tính chất, niên đại, các giai đoạn phát triển; trình bày chi tiết các vấn đề môi trường, khí hậu, chủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Sử
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.701 Kh108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn