Các bình diện của từ và ngữ cố định trong Tiếng Việt

Giới thiệu khái quát về từ vựng học tiếng Việt; khái niệm về từ tiếng Việt; đặc điểm các bình diện tiếng Việt: hệ thống ngôn ngữ lời nói, đặc điểm ngữ âm, chữ viết, cấu tạo từ, ý nghĩa của từ và các quán ngữ, thành ngữ; khái niệm đặc điểm của ngữ cố định (đơn vị tương đương với từ tiếng Việt)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Thị Kiều Phượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 C101b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn