Văn bản thi hành án dân sự

Sách giới thiệu hệ thống những văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, gồm 2 pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; thủ tục thi hành án dân sự, lệ phí, án phí, tổ chức tư pháp địa phương và của các cơ quan thi hành án

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.051 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn