Độ sinh vô biên: các bài tập thiền đưa đến giác ngộ tâm và chữa lành thân

Sách cung cấp phương pháp thiền đơn giản để đánh thức năng lượng chữa bệnh trong thân và tâm; những cách thức sử dụng sức mạnh chữa lành: hình ảnh tích cực, từ ngữ tích cực, cảm xúc tích cực, niềm tin tích cực; những bài tập chi tiết chữa lành cơ thể thực hiện riêng lẻ trên cơ sở lấy nguyên tắc Phật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tulku Thondup
Đồng tác giả: Mộc Tử (dịch), Phương Lan (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.344 Đ450s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn