Tổng Bí thư Trường-Chinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

Sách giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến lớn lao của cố Tổng Bí thư Trường Chinh đối với dân tộc Việt Nam từ thời niên thiếu 1907 đến năm 1988

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 T455b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn