Quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước & công tác quản lý, sử dụng tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật quy định quy tắc ứng xử và quy chế, quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý của kiểm toán nhà nước; quy trình lập kế hoạch, thanh tra và kiểm tra kiến nghị của một cuộc kiểm toán; hướng dẫn nội dung, phương pháp, thủ tục kiểm toán đối với các đơn vị được...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tài Thành (sưu tầm)
Đồng tác giả: Vũ, Thanh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.034 Qu600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn