Việt Nam sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em

Sách giới thiệu khái quát bản sắc 54 dân tộc Việt Nam gồm tiếng nói, chữ viết, văn học nghệ thuật, kiến trúc, trang phục, tâm lý tình cảm, phong tục tập quán, tín ngưỡng... được sáng tạp trong quá trình phát triển lâu dài của lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Phúc (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : NXB. Đồng Nai, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn