Tang thương ngẫu lục

Sách gồm gần 90 câu truyện ghi lại những chuyện bãi bể nương dâu, chuyện tai nghe, mắt thấy, phản ánh tâm trạng của người dân sống trong triều đại phong kiến; chuyện vua anh minh, bậc tôi hiền, những vị trạng nguyên và những danh lam thắng cảnh của tổ quốc ta đang bị thiên biến qua các thời đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đình Hổ
Đồng tác giả: Ngô, Văn Triện (dịch), Nguyễn, Án, Trúc Khê (dịch), Trương Chính (chú thích)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Gia Lai: Hồng Bàng, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 T106t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn