Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng cộng đồng Asean

Sách trình bày về đặc điểm, vai trò của ngoại giao nghị viện; tổ chức, hoạt động của ngoại giao nghị viện ở khu vực, sự đóng góp của Quốc hội Việt Nam và AIPA với cộng động ASEAN; tình hình triển vọng hợp tác liên nghị viện trong khu vụ; nội dung cơ bản của hiến chương ASEAN; tương lai phát triển c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Đức Mạnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 Qu451h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn