Những vấn đề về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp

Sách chọn lọc những bài viết được công bố trên các tạp chí, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí , 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn