Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Sách hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/CP ban hành ngày 27-10-1993 và quyết định của tổng cục thống kê số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22-12-1993 về hệ thống ngành kinh tế quốc dân Việt Nam, giới thiệu danh mục, nội dung và nguyên tắc phân loại các ngành kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục thống kê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn