Quần đảo Hoàng Sa: Những hiểu biết đầu thế kỷ XX

Sách giới thiệu vị trí địa lý, đặc điểm hình thái, địa chất; đặc điểm khí tượng thủy văn; thực vật và động vật của quần đảo Hoàng Sa; định hướng khai thác và quản lý tài nguyên quần đảo Hoàng Sao; phân tích lợi của quần đảo Hoàng Sa. Phụ lục giới thiệu danh mục tài liệu về quần đảo Hoàng Sa được biê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Thị Hải Yến (dịch)
Đồng tác giả: Bùi, Hồng Long (chủ biên), Nguyễn, Hữu Đại (dịch), Nguyễn, Thanh Vân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 Qu121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn