Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1976 - 1992

Sách tái hiện và phản ánh những sự kiện lịch sử quan trong trong 16 năm giai đoạn 1976-1992 như: quyết định tên nước, quy định quốc kỳ, quốc huy, thủ đô và quốc ca của nước Việt Nam thống nhất; xây dựng và thông qua hiến pháp năm 1980; sửa đổi bổ sung và thông qua hiến pháp 1992; bầu các cơ quan cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn