Những trận đánh lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam

Sách tập hợp các bài viết phân tích những trận đánh lịch sử của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; những trận đánh đi vào lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), đặc biệt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cơ Long (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.4 Nh556t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn