Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế: báo cáo khoa học "Vai trò của nhà nước trong quá trình cơ cấu lại và phát triển kinh tế ở các nước châu á" tổ chức tại Hà Nội từ 14 đến 16-12-1993\

Sách tập hợp các bài viết của nhiều nhà kinh tế học thuộc 11 nước trên thế giới, trình bày những khía cạnh lý thuyết cũng như kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế của các nước châu á; phân tích các hoạt động của chính phủ trong phát triển kinh tế có tính đến đặc thù văn hóa của m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, tuấn Anh
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện kinh tế học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn