Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp

Sách phản ánh tầm quan trọng của xây dựng hiện pháp đối với việc thiết lập một nền dân chủ bền vững; toàn cảnh về thực tiễn xây dựng hiến pháp, các nguyên tắc, cách thức và nội dung xây dựng hiến pháp, các phương án về quyền con người, thiết kế nhánh hành pháp, các mô hình tổ chức quyền lực nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bockenforde Markus
Đồng tác giả: Nora Hedling, Winluck Wahiu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 Nh556h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn