Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. Tập 6: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương

Nghiên cứu lịch sử giai đoạn 1969-1971, giai đoạn Mỹ triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh-chiến lược toàn diện về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao để quân Mỹ và quân đồng mình rút dần về nước theo công thức người Việt Nam tiến hành chiến tranh với trang bị, vũ khí, hậu cần của Mỹ và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Phiên bản:xuất bản lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn