10 quy trình quản lý và thanh tra thuế

Sách tuyển chọn và cung cấp các quy trình quản lý nghiệp vụ thuế và thanh tra thuế do Bộ Tài chính và Tổng cục thuế đã ban hành từ năm 2011 đến nay gồm: quy trình quản lý hóa đơn, kiểm tra hóa đơn, hoàn thuế, quản lý nợ thuế, quản lý khai thác thuế điện tử, quy trình miễn, giảm thuế, quản lý khai, n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.2 M558q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn