23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản: 23 things they don't tell you about capitalism

Sách phê phán tư tưởng thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản; cung cấp những thông tin về phương thức hoạt động thực sự của chủ nghĩa tư bản, cách thức đem lại lợi nhuận hơn từ góc nhìn nhận thị trường tự do, lao động tự do, lợi ích của chủ sở hữu, ổn định kinh tế vĩ mô, giáo dục, công bằng, chính s...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chang Ha - Joon
Đồng tác giả: Nguyễn, Lợi (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.122 H103m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn