Quy trình tổ chức phối hợp quản lý thu nộp ngân sách nhà nước và quy tắc ưu tiên trừ nợ, phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách và kiểm soát, thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nước năm 2013

Sách giới thiệu quy trình tổ chức phối hợp và quản lý thu ngân sách nhà nước; quy tắc ưu tiên trừ nợ, phát sinh và phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước; chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thốn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Tài (sưu tầm)
Đồng tác giả: Vũ, Thanh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.034 Qu600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn