Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức quy định chi tiết thi hành luật lưu trữ 2013

Sách giới thiệu những vấn đề chung về công tác văn thư - lưu trữ; hướng dẫn giải quyết và quản lý văn bản; trình bày cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; hướng dẫn thực hiện công tác văn thư-lưu trữ; luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 025 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn