Chính sách tăng lương 2013 quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: áp dụng từ ngày 01/07/2013

Sách hệ thống hóa văn bản pháp luật: Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức gồm: chế độ tiền lương và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thùy Linh (sưu tầm)
Đồng tác giả: Việt Trinh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn