Gia phả họ Trần: Gia phả GS. Trần Văn Giàu

Bộ gia phả họ Trần hoàn chỉnh rừ đời cao tổ (đời IV) đến con cháu hiện nay (đời XIV) gồm các phần chính Phả ký: tóm lược đầy đủ bao quát sự nghiệp, công đức Tổ tiên ông bà qua các thế hệ, truyền thống tốt đẹp của dòng họ, lịch sử địa lý nhân văn vùng đất quê hương và hướng phát triển xây dựng dòng h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 929.1 Gi-100p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn