Chiến lược cạnh tranh: Competitive Strategy

Cung cấp các khái niệm mới về kỹ thuật phân tích tổng quát chiến lược cạnh tranh của các ngành; giới thiệu khung phân tích những lực lượng ẩn dấu phía sau cạnh tranh; cấu trúc hóa khái niệm lợi thế cạnh tranh bằng các định nghĩa nó theo chi phí, tính khác biệt và gắn bó trực tiếp với lợi nhuận; chỉ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael E.Porter
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Toàn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Trẻ - DT book, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.604 Ch305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn