Bi kịch: dẫn nhập ngắn

Sách bình luận về bi kịch trong cuộc sống từ ý nghĩa từ ngữ đến hình thức nghệ thuật sống động, ý niệm tư tưởng triết học của bi kịch, vai trò của tấn hài kịch trong bi kịch, các loại thời gian khác nhau được kết hợp trong các vở bi kịch và những cái kết trong bi kịch; tác động, ảnh hưởng của những...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Adrian Poole
Đồng tác giả: Nguyễn, Hồng Phúc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 809.9 B300k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn