Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn

Sách giới thiệu tổng quan về những tư tưởng chính trị xã hội nổi bật trong giai đoạn thế kỷ XV đến XIX; phân tích lịch sử tư tưởng chính trị- xã hội Việt Nam triều Lê sơ (thế kỷ XV), triều Nguyễn, những ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, chủ nghĩa yêu nước truyền thống, những vấn đề canh tân và bảo t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Quán
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.509 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn