54 vị hoàng hậu Việt Nam

Giới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà tiền Lý (Lý Nam Đế) là hoàng hậu Đỗ Thị Khương đến vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Nguyễn là Nam Phương; khắc họa tính cách của các bậc mẫu nghi trong thiên hạ và ảnh hưởng của họ tới các vương triều p...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Việt Thủy
Đồng tác giả: Đặng, Thành Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn