54 vị hoàng đế Việt Nam

Giới thiệu chân dung của 54 vị hoàng đế tiêu biểu trong gần một trăm vị hoàng đế từ nhà tiền Lý (Lý Nam Đế) đến nhà Nguyễn với vị vua cuối cùng là Bảo Đại; đề cập đến vị trí, vai trò và quyền hành của các vị hoàng đế trong việc giữ vững vương triều và phát triển đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Việt Thủy
Đồng tác giả: Đặng, Thành Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013
Phiên bản:In lần thứ 3, có sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn