Lao động, tiền lương, an sinh xã hội một số kinh nghiệm của thế giới

Sách giới thiệu cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, xu thế phát triển và những thách thức đang đặt ra cho các nước trên thế giới trong vấn đề lao động, tiền lương, an sinh xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Ngọc Tấn (chỉ đạo)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính , 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331 L108đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn