Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Sách sưu tầm và lựa chọn những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, những công trình nghiên cứu, hồi ức của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn