Nhớ nhà văn Trần Độ

Sách tuyển chọn và giới thiệu những nhận xét, đánh giá rất tự nhiên về những thành tích, đóng góp của nhà văn Trần Độ với sự nghiệp lớn lao của toàn quân, toàn dân Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Nh460n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn