Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tình cảm nhân dân và bạn bè quốc tế

Tập hợp những bài viết vủa những người sống, làm việc, giúp việc cho Thủ tưởng, những người dân, bạn bè quốc tế viết về Ông, tiếc thương khi biết tin Ông-Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Th500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn