Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa một góc nhìn từ Việt Nam

Sách trình bày làm rõ nội hàm của các khái niệm, nhận thức về sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa; những hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc thời đại Văn Lang-Âu Lạc; đối thoại văn hóa và các hình thức đấu tranh trong thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; đối thoại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Phiên bản:In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 S550đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn