Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: giai đoạn 1941 - 1945

Sách ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945, trích đoạn hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng đã có thời gian được phục vụ, làm việc, gặp gỡ Người trong những năm tháng cách mạng đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Bàng, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ng527a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn