Bác Hồ với Tây Nguyên

Sách chọn lọc các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; hồi ký của những người con Tây Nguyên với những kỷ niệm về những giờ phút được ở bên Người

Lưu vào:
Tác giả chính: Lường, Thị Lan (biên soạn)
Đồng tác giả: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn), Nguyễn, Văn Dương (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Bàng, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 B101h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn