Lưu Thiếu Kỳ qua tự thuật và ghi chép

Thông qua những ghi chép mang tính tự thuật, hồi tưởng của Lưu Thiếu Kỳ, sách phản ánh về quá trình trưởng thành, đóng góp to lớn với cách mạng Trung Quốc và đường lối tư tưởng của Ông

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Tranh
Đồng tác giả: Hương Thảo (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951.05 L566t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn