Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

Sách trình bày cơ sở lý luận và cách tiếp cận nghiên cứu chính sách về bình đẳng giới; đánh giá thực trạng thực hiện chính sách về bình đẳng giới; đề xuất giải pháp tăng cường chính sách về bình đẳng giới trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Thị Mai
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.42 Đ107g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn