Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam: Sách chuyên khảo

Sách giới thiệu tổng quan về vai trò của phụ nữ khởi nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây; về chương trình đào tạo khởi nghiệp cho phụ nữ theo kinh nghiệm của trường Đại học kinh tế-đại học Quốc gia HN; các trường hợp điển hình về những phụ nữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Sơn (chủ biên)
Đồng tác giả: Phan, Chí Anh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.11 Ph500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn