Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay

Sách tuyển chọn và giới thiệu những truyện ngắn đặc sắc Việt Nam của ba "làn sóng" của sự vận động và phát triển nửa sau thập niên 80, thập niên 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu tiên của thế kỷ 21

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Ánh Dương (tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Tr527n
Bản Unknown Checked outHạn: 04-05-2016 23:59  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn