Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại

Bằng phương pháp phân tích khoa học, sách trình bày bốn mô hình dân chủ kinh điển trong quản trị nhà nước: mô hình dân chủ cổ điển Athens, mô hình dân chủ cộng hòa, mô hình dân chủ tự do, mô hình dân chủ trực tiếp; giới thiệu bốn biến thể trong thế kỷ XX và một biến thể đang manh nhà hình thành của...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Held David
Đồng tác giả: Đinh, Tuấn Minh (hiệu đính), Phạm, Nguyên Trường (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.8 C101m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn