Women's Rights in the United States: A Documentary History\

Sách giới thiệu tài liệu liên quan đến quyền phụ nữ ở Mỹ đến năm 1993, gồm 125 loại phản ánh hoàn cảnh lịch sử về cuộc đấu tranh của phụ nữ Hoa kỳ đòi quyền lợi cho bản thân. Các vấn đề kinh tế-xã hội, sắc tộc ở Mỹ vẫn cần phải giải quyết trong thế kỷ 21 tới và cuộc đấu tranh về quyền phụ nữ vẫn tiế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Winston E. Langley
Đồng tác giả: Vivian C. Fox
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Connecticut: Greenwood, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 323.4 W429e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn