Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Cả cuộc đời vì nước vì dân

Sách ảnh giới thiệu tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp; một số lượng lớn hình ảnh, tư liệu về nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của của Ông

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn