Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức

Sách tuyển chọn những bài tham luận về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống an sinh xã hội; bảo trợ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam; thực trạng chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam; hệ thống an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội ở CHLB Đức; đề xuất của Đảng Dân chủ x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362 Nh556t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn