Nhà nhân học chân trần: Nghe và đọc Jacques Dournes

Sách trình bày những ghi chép của tác giả về những lần đọc tác phẩm của Jacques Dournes về Potao: các vua lửa, nước và gió của người dân tộc Gia Rai; trình bày cái nhìn tổng quan về lịch sử Việt Nam, Tây Nguyên thế kỷ 20 trong khuôn khổ một cuộc trò chuyện của tác giả với Jacques Dournes; làm rõ m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hardy Andrew
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!