Trích dẫn APA

Donglas Greenberg, & Stanley N. Katz. (1993). Constitutionalism and Democracy Transition in the Contemporary World\ (xb.lần thứ nhất.). New York: Oxford University.

Chicago Style Citation

Donglas Greenberg, and Stanley N. Katz. Constitutionalism and Democracy Transition in the Contemporary World\. xb.lần thứ nhất. New York: Oxford University, 1993.

Trích dẫn MLA

Donglas Greenberg, and Stanley N. Katz. Constitutionalism and Democracy Transition in the Contemporary World\. xb.lần thứ nhất. New York: Oxford University, 1993.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.