Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các luật tổ chức bộ máy nhà nước

Sách giới thiệu toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959, Hiến pháp năm 1946; hệ thống và giới thiệu luật các tổ chức bộ máy nhà nước như: Luật mặt trận tổ quốc VN, Luậ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 H305p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn