Hồ Chí Minh hành trình 79 mùa xuân (1890 - 1969)

Sách giới thiệu tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo diễn tiến thời gian từ năm 1890 đến năm 1969

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Gia Lai: Hồng Bàng, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn