Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại

Sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp-nhân vật lịch sử quân sự lỗi lạc của thế kỷ XX và những đóng góp vĩ đại của Ông đối với nhân dân, đất nước Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Đồng Nai, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn