Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam. Quyển Hạ

Từ điển tập hợp hơn 15.000 câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao được giải thích rõ ràng, dễ hiểu giới thiệu kho tàng tri thức văn hóa dân gian Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Chương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2010
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.903 T550đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn