Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam. Quyển Thượng

Từ điển tập hợp hơn 15.000 câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao được giải thích rõ ràng, dễ hiểu giới thiệu kho tàng tri thức văn hóa dân gian Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Chương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2010
Phiên bản:Tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Từ điển tập hợp hơn 15.000 câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao được giải thích rõ ràng, dễ hiểu giới thiệu kho tàng tri thức văn hóa dân gian Việt Nam
Mô tả vật lý:919tr.